บริการบรรจุสินค้าลงบนผลิตภัณฑ์ โดย เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.

บริการบรรจุสินค้าลงบนผลิตภัณฑ์              บริษัท เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ จำกัด เป็นโรงงานแบ่งบรรจุเครื่องสำอาง แพ็คงานเครื่องสำอาง ร่วมบรรจุงานเครื่องมือแพทย์ ทุกขั้นตอนในการผลิตจะมีการควบคุมคุณภาพที่เข็มงวด มีการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านงานเครื่องสำอางและเครื่องมือแพทย์ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ บริษัทได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทต่าง ๆ เสมอมา   บริการบรรจุสินค้าลงบนผลิตภัณฑ์ บริการบรรจุสินค้าลงบนผลิตภัณฑ์ บริการรับแบ่งบรรจุงานเครื่องสำอาง แพ็คสินค้างานเครื่องสำอาง          บริษัท…