บริการงานแปรรูปโลหะแผ่นตามแบบทั่วไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดย แอคเซ็ป หจก.

ความสำคัญของงานโลหะ        งานโลหะเป็นงานช่างที่มีความสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างและผลิตชิ้นงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และผลิตภัณฑ์จากโลหะต่างๆ เป็นต้น การแปรรูปโลหะแผ่น คืออะไร        เป็นการนำเหล็กแผ่น มาทำให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามต้องการ ซึ่งการแปรรูปโลหะแผ่นนั้น ประกอบไปด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเชื่อมประกอบโลหะ งานพับโลหะแผ่น งานปั๊มเจาะฉลุโลหะแผ่น หรือทำเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งการแปรรูปโลหะทำจากแผ่นโลหะต่างๆ ได้แก่ งานที่ทำจากแผ่นเหล็ก…