Lubricus – การหล่อลื่นที่มีความยืดหยุ่น โดย ออโต้ลูบ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) บจก.

การหล่อลื่นที่มีความยืดหยุ่น          ระบบหล่อลื่น  Lubricus เป็นหน่วยหล่อลื่นขนาดเล็กมากสำหรับน้ำมันและจาระบีถึงระดับ NLGI 2 ระบบหล่อลื่นทำงานได้อย่างอิสระด้วยแบตเตอรี่หลัง (3.6V) หรือใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าภายนอก (24VDC) ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น Lubricus มีช่องจ่ายน้ำมันมากถึงสี่ช่องและเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานกับจุดหล่อลื่นหลายจุด Lubricus เหมาะสำหรับการหล่อลื่นที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้สำหรับตลับลูกปืน, ตัวนำทางเชิงเส้น, โซ่และระบบฟันเปิดซึ่งมีการหล่อลื่นแบบพิเศษและเฟืองโซ่หล่อลื่น เนื่องจากขนาดที่เล็กกะทัดรัด Lubricus จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการอัพเกรดหรือการติดตั้งเพิ่มเติม Lubricus      - การขนส่งน้ำมันและไขมันจนถึงระดับ NLGI-class…