สาระน่ารู้เกี่ยวกับหัวเกี่ยวข้าวโพด โดย แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.

จำหน่ายเครื่องเกี่ยวข้าวโพด หัวรถเกี่ยวข้าวโพด คุณภาพดี ราคาถูก          ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยและเนื่องจากเป็นพืชไร่ที่มีความต้องการอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้การผลิตข้าวโพดไม่เพียงพอกับความต้องการในประเทศไทยเรา โดยทั่วไปการเก็บเกี่ยวข้าวโพดยังใช้แรงงานคนอยู่จึงต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่ลดน้อยลงเรื่อยๆในปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงแล้ว จึงเป็นปัญหาในการเก็บเกี่ยวที่ช้าอาจจะเก็บเกี่ยวได้ไม่ทันตามฤดูกาล และส่งผลกระทบทำให้เมล็ดข้าวโพดเกิดความเสียหายได้ เราจึงหาวิธีแก้ปัญหาในการเก็บเกี่ยว โดยการใช้เครื่องจักรเกษตรเข้ามาเป็นตัวช่วยในด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมใช้ รถเก็บเกี่ยวแบบเครื่องเกี่ยวนวด ซึ่งสามารถใช้งานได้ระดับหนึ่ง แต่ก็มีข้อจำกัดด้านการใช้งานพอสมควร อีกทั้งมีราคาที่สูง ค่าซ่อมบำรุงต่างๆ อะไหล่เครื่องจักร อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วย          ในปัจจุบันประเทศไทยเรา ได้มีการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเกี่ยวข้าวโพด หัวรถเกี่ยวข้าวโพด หรือ หัวรถบิดข้าวโพด รุ่นสามแถว…