การเลือกใช้สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมป้องกันการปลอมสินค้า โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.

การเลือกใช้สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมป้องกันการปลอมสินค้า        โฮโลแกรม (Hologram) มีลักษณะ 3 มิติ ถูกสร้างขึ้นมาจาก การบันทึกข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ ทำให้สามารถมองเห็นภาพเป็นลักษณะ 3 มิติ แตกต่างจากภาพถ่ายทั่วไป ซึ่งเราจะมองเป็นเพียงภาพสองมิติ        นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความสวยงาม และช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ช่วยตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจ และใช้ในการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารสำคัญ ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ลอกออกเป็นดวง ติดลงบนวัสดุทั่วไป ติดลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์ บนใบรับรองสินค้า พิมพ์ฉลากสินค้า ใบรับประกันสินค้า บนป้ายบอกราคาสินค้า…