ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องชั่ง โดย ห้างง่วนไช่หลี

จำหน่ายงานเครื่องชั่งคุณภาพดี          การเลือกเครื่องชั่งไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน ข้อควรแนะนำต้องเลือกจากสเปคของเครื่องชั่ง ขนาดของเครื่องชั่งที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อความเหมาะสมและได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องชั่ง          1. สภาวะแวดล้อมภายในห้องเครื่องชั่งเช่นอุณหภูมิความชื้นไม่ควรชื้นจนเกินไป 2. การวางเครื่องชั่งไว้ใกล้เคียงกับเครื่องมือที่ทำให้เกิดความร้อนความชื้น 3. การชั่งตัวอย่างไม่ควรใช้มือจับภาชนะใส่ตัวอย่างโดยตรงเพราะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้ 4. ก่อนทำการปรับตั้งเครื่องชั่งต้องปรับระดับให้เครื่องชั่งตั้งตรงและแสดงหน้าจอเป็นศูนย์ 5. การทำความสะอาดเครื่องชั่งและจานชั่งควรใช้แปรงปัดหรือผ้าเช็ด 6. ห้ามวางสารเคมีที่จะชั่งบนจานเครื่องชั่งโดยตรง เพราะสารเคมีอาจทำให้จานชำรุดเสียหายได้ 7. ต้องรักษาเครื่องชั่งให้สะอาดอยู่เสมอหลังจากใช้ทุกครั้งควรคลุมเครื่องชั่งเพื่อป้องกันฝุ่นละออง เครื่องชั่งตั้งพื้น รุ่น BBA236…