ผลิตและจำหน่ายแผ่นกรองอากาศ แผ่นฟอกอากาศ ราคาย่อมเยาว์ โดย เจ เคกรีน โปรดักส์ บจก.

บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายแผ่นกรองอากาศ แผ่นฟอกอากาศ ในราคาย่อมเยาว์             บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด จัดจำหน่ายแผ่นกรองอากาศ แผ่นฟอกอากาศ ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันอากาศมักปนเปื้อนสิ่งที่มีพิษมากมาย โดยเฉพาะเชื่อโรคต่างๆ เนื่องจากภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดความชื้นมากทำให้มีเชื่อโรคแปลกๆ เกิดขึ้นมากมายตามไปด้วย บริษัทฯ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าใหม่ๆ ขึ้นเพื่อคนไทยได้ใช้ในราคาย่อมเยาว์  บริษัท เจ…