แอร์ตู้คอนโทรลมีความสำคัญอย่างไร โดย ทรัพย์วรา เทคโนโลยี บจก.

ความสำคัญของแอร์ตู้คอนโทรล              สำหรับโรงงานที่ใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตนั้น การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในตู้คอนโทรลนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ นั้นได้อีก นอกจากนี้แอร์ตู้คอนโทรลถือว่าเป็นวิธีการระบายความร้อนให้กับตู้คอนโทรลได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด หากเทียบกับการระบายความร้อนในรูปแบบอื่นๆ เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนแล้ว แอร์ตู้คอนโทรลยังสามารถป้องกันความชื้นและเศษฝุ่นละออง ไอระเหยของน้ำมัน สารเคมี และสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปทำความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในตู้คอนโทรลได้ แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : WR800 แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : WR1200 แอร์ตู้คอนโทรล MODEL :…