เครื่องซีลกล่องอาหาร

หลากหลายข้อดีของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน | เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนกับประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม  บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging ถูกใช้งานมาอย่างยาวนานในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้ในการถนอมอาหารให้มีอายุที่ยืนยาวนานขึ้น บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนมาจากการขึ้นรูปของฟิล์มหลายชนิด อาทิฟิล์มซีล ฟิล์มหด ฟิล์มยืด ฟิล์มที่ลอกง่าย หลังจากนั้นจะเข้าสู่งการบรรจุบรรจุภัณฑ์โดยการ ซีลบรรจุภัณฑ์ เพื่อไล่เอาอากาศภายในออกทำให้ไม่เกิดเชื้อรา เชื้อโรคเช้าไปปะปนกับอาหาร ส่งผลให้อาหารภายในบรรจุภัณฑ์เน่าเสียก่อนเวลาอันควร บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน  - ช่วยในการถนอมอาหารได้หลากหลาย - ป้องกันไม่ให้อากาศ หรือสิ่งปนเปื้อเข้าอาหารซึ่งเป้นสาเหตุที่ทำให้อาหารเน่าเสียได้ - น้ำหนักที่เบา ทำให้เคลื่อนย้ายสะดวก   Continue Reading…

7 ข้อดีของเครื่องเชื่อมต้องมี | สกายเอ็นเตอร์ไพรส บจก.

เครื่องเชื่อม           การเชื่อม หรือ Welding เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับวัสดุ นิยมใช้ในอุสาหกรรมต่าง ๆ โดยการเชื่อมต่อกับวัสดุที่เป็นโลหะและพลาสติก โดยส่วนใหญ่นอกจากโลหะแล้ว ยังมีการเชื่อมวัสดุประเภทอื่นอีก เช่น การเชื่อมกระจกหรือแก้ว เป็นต้นดังนั้นการเลือกเครื่องเชื่อมจึงมีความสำคัญอย่างมาก ด้วยยุคสมัยทำให้มีเครื่องเชื่อมมาอำนวยความสะดวกมากขึ้นมีหลากหลานรุ่นที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานการ การเลือกซื้อเครื่องเชื่อมต้องคำนึกถึงอะไรบ้าง 1. มีการเชื่อมที่แม่นยำ 2. เชื่อมงานง่ายสะดวก 3. สามารถปรับค่าความร้อนขณะเชื่อมได้ 4. ให้ลวดลายแนวเชื่อมที่สวยงาม 5. ง่ายสำหรับการทำความสะอาดชิ้นงาน…

รถทำความสะอาดพื้น มีข้อดีอย่างไร ? | จักรวัฒน์ นวการ บจก.

รถทำความสะอาดพื้น          รถทำความสะอาดพื้น หรือ รถกวาดพื้น เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันค่อนข้างมากเนื่องจากจะประหยัดเวลาแล้วยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานมากขึ้นซึ่งรถกวาดพื้นนั้นมีทั้งในรูปแบบ รถกวาดพื้นระบบขับเคลื่อนด้วยมือ และใช้คนขับ ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่างกันออกไปแล้วแต่งบประมานและความถนัดของแต่ละบุคคลรถทำความสะอาดพื้นเหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นและผงตามพื้นเป็นจำนวนมาก เช่น โรงสีขาว โรงงานดีบุก โรงงานแป้ง โรงงานพลาสติก หรือสามารถใช้ได้กับ สวนสาธารณะทำความสะอาดพื้นดินสำหรับพื้นที่ ที่อยู่อาศัย , ถนนคนเดิน, โรงงาน , สนามหญ้าเทียม เป็นต้น ข้อดีของรถกวาดพื้นระบบขับเคลื่อนด้วยมือ  1. ล้อยางให้แรงขับเคลื่อนที่แข็งแรงและมีเสียงรบกวนต่ำ 2.…

พลาสติมีข้อดีอย่างไร ? | ไมตรีอุตสาหกรรม บจก.

พลาสติคืออะไร           พลาสติก ถือว่าเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ยังช่วยให้สะดวกสบายมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันแถมยังมีราคาที่ย่อมเยาสามารถหาใช้งานได้โดยทั่วไป ยกตัวอย่างพลาสติกที่นิยมใช้กันในชีวิตประจำ เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ท่อประปา เป็นต้น ข้อดีพลาสติก 1. พลาสติมีน้ำหนักเบา สามารถขนย้ายได้สะดวก 2. กรรมวิธีผลิตชิ้นงานพลาสติกทำได้ง่ายและสามารถทำได้ครั้งละหลาย ๆ ชิ้นงาน…

ข้อดีของการใช้เครื่องกลึง CNC ในงานกลึง | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.

เครื่องกลึง CNC  ในงานกลึง           การกลึงด้วยเครื่องกลึง CNC ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาใช้กับการกลึงชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับกระบวนการกลึงด้วยเครื่องกลึง CNC เข้ามาใช้ในงานจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกใช้เครื่องกลึง CNC เป็นเครื่องจักรที่มีองค์ประกอบสำหรับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น คำสั่งที่ผ่านระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ที่มีความแม่นยำสูง ระบบจับยึดที่ยิ่งทำให้งานกลึงออกมามีความแม่นยำ เพราะจับยึดทั้งเครื่องมือที่นำมากลึงงานและจับยึดวัตถุที่ใช้ในการกลึง โดยระบบขับเคลื่อนนั้น จะมีตัวส่งกำลังที่ควบคุมแรงบิดและความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ ตัวขับเคลื่อนแกนก็จะควบคุมระยะให้สามารถทำงานออกมาได้ตรงตามที่กำหนด ทำให้ได้งานที่ละเอียดงานออกมาดี สำหรับการกลึงชิ้นงานจำนวนมากๆ การที่จะได้งานที่มาตรฐานมีระยะที่เท่ากัน อัตราส่วนต่างๆ…

ทำลายพลาสติกมีประโยชน์อย่างไร | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา

บริการทำลายพลาสติก         พลาสติก ในปัจจุบันถือว่าเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของต่าง ๆ หรือบริการสั่งอาหาร ทำให้มีพลาสติกเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดขยะพลาสติกมากขึ้นโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกอาทิเช่น ขวดน้ำ ขวดเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่มีการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การทำลายพลาสติกจึงมีความสำคัญอย่างซึ่งวิธีการกำจัดพลาสติกนั้นมีอยู่หลากหลายวิธีที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเมาะสม วิธีกำจัดพลาสติก 1. ใช้ปฏิกิริยาชีวเคมี 2. ใช้สมบัติการละลายในน้ำ 3. ใช้แสงแดด 4. ใช้ความร้อน            …

มาทำความรู้จักกับ Pigging System ให้มากขึ้น | ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล บจก.

Pigging System          สำหรับ Pigging System เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อเรียกคืนของเหลวจากท่อและลดของเสีย และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยอุตสาหกรรมจะใช้ Pigging System เพื่อทำความสะอาดภายในท่อ นำส่งผลิตภัณฑ์ที่ตกค้างให้ไปยังปลายทางได้มากกว่า 90% ได้อย่างถูกสุขลักษณะ  Pigging System ใช้งานที่ไหน ระบบ Pigging จะถูกใช้งานในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค เช่น ก๊าซ น้ำมัน และน้ำ หรืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม…

ร้านถ่ายเอกสารมีข้อดีอย่างไร ? | ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

ร้านถ่ายเอกสารมีความสำคัญอยู่หรือไม่         ร้านถ่ายเอกสารมีความสำคัญอยู่หรือไม่ เป็นที่สังเกตุอย่างเหตุได้ชัดความธุรกิจร้านถ่ายเอกสารมีจำนวนลดลงในปัจจุบันแต่ในที่นี้ร้านถ่ายเอกสารยังคงมีความสำคัญอยู่ในปัจจุบันต่อให้มีเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัย ทำให้ผู้คนต่างทำงานผ่านออนไลน์กันมากขึ้นโดยเฉพาะเอกสาร แต่ยังจำเป็นในการปริ้นเอกสารต่าง ๆ มาใช้งานไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญทางราชการ รวมไปถึงจัดรูปเล่มรายงาน และอื่น ๆ ในหลาย ๆ อาชีพดังนั้นร้านถ่ายเอกสารในปัจจุบันจึงมีความสำคัญและกำลังไปได้ดีด้วยมาดูกันว่าข้อดีของธุรกิจร้านถ่ายเอกสารยังมีความสำคัญอยู่ในยุคปัจจุบัน 1. เอกสารยังคงเป็นหลักฐานยืนยันที่ดีที่สุด 2. เทคโนโลยียังไม่เป็นที่วางใจในการจัดเก็บข้อมูล 3. ความสะดวก รวดเร็ว และความต่อเนื่องในการทำงาน 4. เป็นทางเลือกสำหรับคนงบน้อย โดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเอง    …

ปั๊มความร้อนประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ? | เทมป์เมกเกอร์ บจก.

ปั๊มความร้อน             ปั๊มความร้อน ในวงจรสารทำความเย็นมีอุปกรณ์สำคัญ 4 อุปกรณ์หลัก คือ เครื่องอัดไอ, เครื่องควบแน่น, วาล์วลดความดัน, เครื่องระเหย แต่ละองค์ประกอบจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่ง ปั๊มความร้อน หรือ ฮีทปั๊ม นั้นอย่างที่หลายท่านรู้กันว่าปั๊มความร้อนทำงานโดยการนำความร้อนโดยอาศัยการถ่ายเทความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อนปั๊มความร้อนเป็นเครื่องนำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านั้นเองปั๊มความร้อนนั้นจะนิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนประกอบการทำงานหลักของปั๊มความร้อน 1. คอมเพลสเซอร์ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันสารทำความเย็น 2. คอล์ยร้อนทำหน้าที่ระบายความร้อนสารทำความเย็น 3. คอล์ยเย็นทำหน้าที่ ระบายความเย็นสารทำความเย็น…

เครื่องผสมแบบลูกเต๋า คืออะไร ? | เอ็น.พี.บี. แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส บจก.

ศูนย์รวมเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุสินค้า           เครื่องผสมแบบลูกเต๋า หรือ เครื่องผสมผง นิยมใช้สำหรับการผสมวัตถุดิบแบบผงซึ่งเครื่องผสมแบบลูกเต๋าจะมีการทำงานในรูปแบบของการหมุนตัวถัง โดยที่จะมีใบบัพเฟอร์ ช่วยในการผสมดั้งนั้นการผสมทำให้มีวัตถุดิบจะมีการกระจายตัวที่สามารถเข้ากันได้เหมาะสำหรับการผสม ผงต่าง ๆ อาทิเช่น ผงยา ผงกาแฟ ผงอาหารเสริม หรือจะเป็นผงเคมี รวมไปถึงผงอาหารต่าง ๆ อีกมากมายจะนิยมใช้กันอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมอาหาร   เครื่องผสม แบบลูกเต๋า ขนาด 100 ลิตร    …